ผู้บริหาร

นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2011
ปรับปรุง 14/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 121478
Page Views 136855
แผนที่โรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขุนสาใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนสาใน ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยโอนมาจากโรงเรียนของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย มีนายกมล  องคุณา  เป็นผู้บริหารคนแรก ต่อมาได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมมาตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จัดการศึกษาเป็น  ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ๒ ปี และระดับประถมศึกษา ๖ ปีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีความรู้น้อย  ฐานะค่อนข้างยากจนเป็นส่วนใหญ่   ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง  ทุรกันดาร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  ๘๘  กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่   ๑๙๙  กิโลเมตร  การคมนาคมไปมาลำบาก  โดยเฉพาะฤดูฝน   มีไฟฟ้าใช้ ในปลายปีการศึกษา  ๒๕๔๙  

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 6 หลัง  จำนวน ๑๑ ห้องเรียน  บ้านพักครู  ๒ หลัง  ห้องส้วม ๔หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง ห้องสมุด ๑ หลัง โรงเรียนมีพื้นที่ ๘ไร่  มีผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายมงคล  ไชยมงคล  มีจำนวนข้าราชการครู ๘ คน  นักการ-ภารโรง  ๑ คน มีนักเรียน

 ๑๓๕  คน เป็นนักเรียนชาย ๗๔ คน หญิง ๖๑ คน

โรงเรียนบ้านขุนสาใน
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ
>>